DET SKER //

 
 

 SENESTE NYHEDER //


  • 18. september 2014


    Sløjfet frikørsel giver dyrere taxiture
    Det bliver dyrere at tage en taxi, hvis regeringen får gennemført ændringerne af registreringsafgiftsloven, så det ikke længere er muligt at frikøre en taxi. I lovforslaget fremgår det, at regeringen godt er klar over, at den sløjfede frikørsel betyder meromkostninger for taxibranchen, som de foreslår bliver overvæltet på kunderne. Men da taxierhvervet er et reguleret marked, hvor taksterne fastsæ
    

 NYHEDER //

 

 AKTIVITETER //