Beretning 2016

Et travlt år med stærk politisk interessevaretagelse på taxibranchens vegne har ført til en aftale om ny taxilov

18-04-2017 | Tekst: Trine Wollenberg | tw@taxi.dk

Arbejdet med den ny taxilov har været i absolut fokus i årets løb, men der har også været andre gennemgående temaer – blandt andet Uber og Flextur ligesom et spændende udviklingsarbejde med at integrere taxien i den nordjyske rejseplan ser ud til at lykkes hen mod efteråret og dermed kan det forsøg bane vejen for en helt ny platform, som taxierne kan tilbyde sig på.

Ny taxilov

Som sagt har arbejdet omkring en ny taxilov har fyldt rigtig meget i året, der er gået. At der er politisk fokus på taxilovgivningen er ikke nyt. Senest i 2014, hvor en liberalisering af taxilovgivningen blev lanceret i forbindelse med vækstpakken, men hvor enighed mellem partierne ikke kunne opnås. Dengang var taxibranchen ganske tilfreds med, at ændringer i taxiloven blev ryddet af vejen, men verden forandrer sig og taxierhvervet skal følge med. Derfor har Dansk Taxi Råd denne gang påtaget sig en langt mere aktiv rolle i at få ændret lovgivningen. Sammen med DI Transport, Dansk Erhverv og Danske Busvognmænd lavede vi en opfordring til daværende transportminister Hans Christian Schmidt om at få revideret taxiloven. Og opfordringen blev taget op i 2016, hvor transportordførerne begyndte at forhandle om en ny taxilov. At forhandlingerne har været mødt med bump på vejen er vist ingen hemmelighed. Liberal Alliance og Konservative ønskede at liberalisere taxiloven, så Ubers forretning kunne blive lovlig, hvorimod Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ønskede at sikre, at der var kontrol med skattebetalingerne og ordnede forhold i taxibranchen. På grund af de store politiske forskelle, blev det nogle langstrakte forhandlinger, hvor det først i slutningen af 2016 så ud til at danne sig et flertal for en ny taxilovgivning, der favnede synspunkterne fra DF og S. Men lige som partierne skulle til at lukke en aftale, skete der et regeringsskifte i Danmark. Venstre inviterede Konservative og Liberal Alliance med i regeringen og transportområdet fik ny minister ved navn Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance og vi måtte sige farvel til Hans Christian Schmidt, som vi havde oplevet som lyttende og pragmatisk i sin tilgang til taxierhvervet.

Selv om der stort set lå en aftale klar efter Hans Christian Schmidt, valgte regeringen i december at lancere sit eget udspil til en ny taxilovgivning, kaldet ”Taxi til fremtiden”. Et udspil, som set med Dansk Taxi Råds øjne, var meget liberalt og på mange måder så ud til at være tilpasset til en enkelt virksomheds forretningsmodel. Regeringen ønskede at fjerne samtlige krav for at få en universaltilladelse, at opdele markedet i bestillingsture og gadeture, hvor det kun var gadeturene, der skulle udføres med taxameter og sædeføler samt endelig at private personer med sin private bil kunne udføre taxikørsel.

Der skal 90 mandater til at lave en politisk aftale og det stod hurtigt klart, at flere partier med DF og Socialdemokratiet i spidsen ikke var indstillet på at lave en aftale med regeringen, hvis ”Taxi til fremtiden” ikke blev ændret på væsentligste punkter. Selv om spillet om taxilovgivningen til tider, så ud til at være en ideologisk kampplads og det var svært at nå hinanden, så blev der den 9. februar indgået en aftale om ny taxilov, hvor alle parter er med undtaget Alternativet og Enhedslisten.

Taxiaftalen indeholder en lang række elementer som var ønsket fra Dansk Taxi Råds side. Blandt andet muligheden for at drive taxivirksomhed i selskabsform, kørselskontorerne bliver ”herre i eget hus” og kan selv vælge forretningsmodel, serviceniveau og dækningsområde. Antalsbegrænsningen bliver ophævet og det ved vi godt kan gøre de fleste taxivognmænd nervøse og de spørger selv sig om det er muligt at dele kagen med flere? Kagen behøver dog ikke at være en statisk størrelse, kagen kan sagtens gøres større eller tilpasses. Den nye taxiaftale giver netop mulighed for at drive taxiforretningen i mere fleksibel form og mulighed for at udvide forretningsområdet. Antalsbegrænsningen bliver hellere ikke ophævet fra den ene dag til den anden. Politikerne skal faktisk roses for, at de netop har haft øje for, at erhvervet skal kunne tilpasse sig en ny verden og har derfor aftalt en overgangsordning på tre år, hvor antallet af tilladelser bliver gradvis øget med 500 pr. år og det er vel at mærke 500 universaltilladelser, som fremadrettet kommer til at dække de fire nuværende tilladelsesformer.

Sidst men ikke mindst er der aftalt en evaluering af loven efter 1 år, 3 år og 6 år, så er der forhold, der ikke fungerer efter hensigten, vil man meget hurtigt regulerer dette.

Fremtiden bliver spændende, hvor der vil komme nye spillere på markedet, der både vil udfordre det nuværende taxierhverv, men også vil kunne tilføre erhvervet noget nyt. Det er vigtigt at huske på, at erhvervet har en fordel – vi har kunderne i dag, sørg for at lytte til kundens behov og giv dem en god service, så forbliver de også loyale kunder.

Slut med Uber i Danmark

Mange taxiførere, særligt i hovedstadsområdet, har i forløbet siden sidste generalforsamling, hvor Uber har taget betydelige markedsandele fra taxibranchen, skullet gå grueligt meget igennem før det skulle komme så vidt, at Uber indstillede deres organiserede pirattaxikørsel. Ubers ulovlige aktiviteter har særligt ramt aften- og natchaufførerne i hovedstadsområdet hårdt på deres indtjening. Tidligere kunne de lave en god skilling og opveje en svag omsætning i ugen, men det blev hurtigt svært med Ubers tilstedeværelse. Vognmænd har været tvunget til at afskedige chauffører og meldingerne fra taxichauffører og vognmænd har været, at de har mistet 20-30 procent af deres indtjening. Uber har rent økonomisk kun ramt taxibranchen i hovedstadsområdet, men den ideologiske kamp om taxi og Uber, har ramt alle i taxibranchen.

Så meget desto mere glædeligt er det, at andet halvår af 2016 var året, hvor anklagemyndigheden endelig vågnede op til dåd og fik sat skub i sagerne mod Uber og deres chauffører. I juli blev de første seks Uber-chauffører idømt bøder på mellem 2.000 og 6.000 kroner ved byretten i København. En dom som siden hen blev stadfæstet i Østre Landsret. Dommen havde været længe ventet af både taxibranchen, politikere og ikke mindst politiet, der løbende har langet en lind strøm af bødeforlæg ud til de Uber-chauffører, der er blevet stoppet rundt omkring i Københavns gader. 2016 blev også året, hvor Anklagemyndigheden endelig åbnede en sag mod selve selskabet Uber, der i øvrigt meget belejligt valgte at lukke ned for Uberpop blot en uge inden retssagen mod dem var sat til at begynde i sidste måned.

Tirsdag den 28. marts meddelte Ubers talsmand i Danmark, Kristian Agerbo, at Uber lukker i april. Efter to og et halvt år nåede Uber endelig frem til, at taxilovgivningen faktisk også gælder for dem, og dermed tog de konsekvensen og lukkede deres forretning. Bedre sent end aldrig fristes man til at sige, for sagen er jo den, at Uber hverken er lovlig under den nuværende taxilovgivning og heller ikke under den fremtidige, men det har de indtil den tirsdag i marts afvist at forholde sig til. Uber knyttede sit håb til, at en ny taxilov ville været designet efter deres forretningsmodel, og det var da også tæt på med regeringens udspil ”Taxi til fremtiden”. Heldigvis var der ikke politisk flertal for denne model. I stedet valgte man som tidligere omtalt at modernisere og liberalisere dele af taxiloven, men heldigvis ikke skattekontrol og ordnede forhold.

Flextrafik forvrider konkurrencen

Flextrafik er vores Uber lyder det ofte fra taxivognmænd i provinsen. Selvom Flextrafik ikke overtræder taxilovgivningen på samme måde som Uber, så forstår vi godt symbolikken i sætningen. For sagen er, at specielt Flextur meget ofte opleves som ulige konkurrence til det privat taxierhverv. Den ulige konkurrence består i, at kommunerne giver tilskud til ture, der til forveksling ligner taxikørsel. Det som var ment som en erstatning for en busrute, der bliver nedlagt, opleves ofte som et subsidieret taxiprodukt. Dansk Taxi Råd har på forskellig vis forsøgt at forklare udfordringerne med Flextur over for kommunalpolitikerne. Nogle kommuner har reageret ved at sætte fokus på, hvad Flextur koster for kommunen, andre kommuner har indført restriktioner på brugen af Flextur inden for byzonerne. Ringsted kommune er en af de kommuner, som har forsøgt sig med restriktioner i brugen af Flextur inden for byzonen. Et forsøg, som havde en positiv effekt på det lokale taxierhverv, men som Ringsted Kommune desværre ikke valgte at gøre permanent.  Sagen er at selv inden for byzonerne begynder man at spare på busruterne og det efterlader ifølge kommunen svage borgere i en uheldig situation med begrænset muligheder. Derfor har Ringsted Kommune valgt at åbne op for Flextur igen i hele kommunen for alle borgere. Det synes Dansk Taxi Råd er ærgerligt, da der i vores optik var andre løsninger. For eksempel har vi tidligere drøftet med trafikselskaberne, at man kunne indføre en højere Flexturs takst for ”raske” borgere, der bruger tilbuddet som erstatning for taxi og en anden takst for pensionister og svage borgere. Desværre er det ikke en model, som har vundet særlig lydhørhed hos trafikselskaberne, som i vores optik blot ønsker at fastholde Flextursproduktet i sin eksisterende form.

I Dansk Taxi Råd vil vi fastholde fokus og dialogen med trafikselskaberne, da det er nødvendigt at finde en balance mellem, hvad der er offentlige opgaver og hvad der er private opgaver. Kommunerne ejer trafikselskaberne og kan derfor gøre sin indflydelse gældende i de enkelte bestyrelser og vi kan kun opfordre til, at man i forbindelse med det kommende kommunalvalg tager debatten med kandidaterne vedrørende kommunernes transportopgaver og forpligtelser. Kommunerne ønsker med den ene hånd et velfungerende taxierhverv, men med den anden hånd øger de brugen af Flextrafik og Flextur og det har konsekvenser for taxierhvervet.

Taxi med i Rejseplanen

Selvom taxibranchen meget ofte oplever, at trafikselskaberne ikke er en reel samarbejdspartner, så oplever Dansk Taxi Råd generelt en god dialog og fokus på, at vi skal samarbejde. Et nyt tiltag, som Nordjyllands Trafikselskab (NT) har taget initiativ til, er den Nordjyske Rejseplan, som netop fokuserer på samarbejde og samspil mellem de forskellige transportformer. Rejseplanen i Nordjylland, som bygger på den kendte Rejseplanen, skal udvides til at omfatte ikke bare bus og tog, men også delebiler, samkørsel og taxi. Det handler nemlig om mobilitet for kunderne. Hvordan får kunderne det bedste tilbud i forhold til den enkelte rejse og i forhold til de mange transporttilbud, uanset om disse er private eller offentlige.

Taxierne i Nordjylland er gået sammen og har dannet en forening, der kan være aftalepart over for NT. På tværs af bestillingskontorer og landvognmænd. Det handler nemlig om, at jo flere der er på Rejseplanen, jo flere taxitilbud får kunden, når der søges på en rejse. På nuværende tidspunkt er vi ved at undersøge teknikken bag integrationen mellem taxi og rejseplanen. Der forestår nogle investeringer og de forskellige systemer skal kunne tale sammen. Det er en opgave, som vi forventer kan løses, således at taxierne er et tilbud i den Nordjyske Rejseplan, når den går i luften til efteråret.Relaterede Nyheder

Læs også

Nye energi- og miljøklassekrav til taxier
Nye energi- og miljøklassekravene til taxier m.v. træder i kraft 1. januar 2019
Læs mere
Forudindtaget kampagnejournalistik
B.T.s kampagneserie om taxibranchen får hårde ord med på vejen af Dansk Taxi Råd
Læs mere
Farvel og på gensyn
Dansk Taxi Råd bliver til Dansk PersonTransport ved årsskiftet
Læs mere

Kontakt
Dansk Taxi Råds administration 
Valhøjs Allé 126  
2610 Rødovre

Tlf.: 38 77 78 90  
Fax: 38 71 78 91 
E-mail: dtr@taxi.dk

Følg os
 

Tilmeld nyhedsbrev


Accepter cookies

taxi.dk bruger cookies til statistik og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Klikker du på et link på vores website, accepterer du samtidig cookies fra taxi.dk

Accepter