Afviser leverandør-fusk

Fynbus samt Syd- og Midtrafik afviser, at de bruger underleverandører i privatbiler i flextrafikken fremgår det af ministersvar

22-05-2017 | Tekst: Christina Hammer | ch@taxi.dk

For mere end tre måned siden spurgte Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, ind til leverandørforhold i et fælles udbud af flextrafik fra Fynbus samt Syd- og Midttrafik. Nu er svaret endelig kommet og det fremgår heraf, at de tre trafikselskaber har fået forelagt problemstillingen, som Henning Hyllested har skitseret i sit spørgsmål, og de klart afviser, at den særlige konstruktion med ”falske” selvstændige vognmænd i private biler finder sted i de nævnte trafikselskaber.

Henning Hyllested spurgte således:

”I det nylige fælles udbud af flextrafikken fra Fynbus, Syd- og Midttrafik er der i nogle af de indkomne bud tilsyneladende anvendt en konstruktion, hvor budgiver har entreret med underleverandører (”vognmænd”), som anvender egne biler indregistreret på ”hvide plader” og ikke på ”gule plader”. Budgiver erholder efter det oplyste 10 pct. af det beløb, som kontrakten med trafikselskabet er vundet på. Budgiver betaler variable udgifter for underentreprenørerne (brændstof, reparation og alm. vedligehold). De entrerede vognmænd fratrækker herefter et beløb i kørselsgodtgørelse efter statens takster i lighed med f.eks. handelsrejsende. Dette beløb kan med en anslået kørsel på 125.000 km. årligt beløbe sig til 200.000-250.000 kr. årligt. På den baggrund bedes ministeren:

• Redegøre for, om ordningen for anvendelse af egen bil til erhverv – mod skattefradrag efter statens takster – også kan anvendes til kørsel af flextrafik i udbud. • Redegøre for, om der er sket en stigning i antallet af biler - med tilladelse til at køre flextrafik – registreret på ”hvide plader”.

• Redegøre for, om den nedenstående konstruktion er i overensstemmelse med love og regler for udbud og kørsel af flextrafik samt skattelovgivningen.

• Redegøre for, om der kan være tale om (ulovlig) statsstøtte til flexkørsel, når man i nedenstående konstruktion benytter sig af kørselsfradrag for benyttelse af privatbil til erhverv, i dette tilfælde flexkørsel.

Svaret fra transportminister Ole Birk Olesen lyder således:

”Jeg har forelagt spørgsmålet for Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik som oplyser, at de ikke er bekendt med, om nogle vognmænd anvender den skattemæssige konstruktion, der refereres til i spørgsmålet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplyser, at hvis der udføres kørsel for Flextrafik på grundlag af en tilladelse til offentlig servicetrafik, er det muligt at anvende en bil registreret til privat personbefordring (på ”hvide plader”) til kørslen under forudsætning af, at det ved indregistrering af bilen til SKAT er angivet som supplerende anvendelse, at bilen anvendes til erhvervsmæssig kørsel. For disse biler er der betalt fuld registreringsafgift, mens personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som udelukkende anvendes hertil, er fritaget for registreringsafgift.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplyser endvidere, at der ved udgangen af 2016 var udstedt 3.279 tilladelser til offentlig servicetrafik. Ved udgangen af 2015 var der udstedt 2.340 tilladelser. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplyser endeligt, at de ikke er bekendt med, hvor mange af tilladelserne til offentlig servicetrafik der rent faktisk udnyttes på nuværende tidspunkt, eller hvor mange der anvendes til kørsel med biler registreret til privat personbefordring.

Med hensyn til spørgsmålene om udbudsregler og statsstøtte er den model, der henvises til ikke tilstrækkeligt beskrevet til generelt at kunne vurdere, om modellen er i overensstemmelsen med udbudsreglerne eller om modellen kunne rejse eventuelle statsstøtteretlige problemer. Med hensyn til de skattemæssige aspekter af spørgsmålet henviser jeg til skatteministerens besvarelse af spørgsmålet.


Læs også

Nye energi- og miljøklassekrav til taxier
Nye energi- og miljøklassekravene til taxier m.v. træder i kraft 1. januar 2019
Læs mere
Forudindtaget kampagnejournalistik
B.T.s kampagneserie om taxibranchen får hårde ord med på vejen af Dansk Taxi Råd
Læs mere
Farvel og på gensyn
Dansk Taxi Råd bliver til Dansk PersonTransport ved årsskiftet
Læs mere

Kontakt
Dansk Taxi Råds administration 
Valhøjs Allé 126  
2610 Rødovre

Tlf.: 38 77 78 90  
Fax: 38 71 78 91 
E-mail: dtr@taxi.dk

Følg os
 

Tilmeld nyhedsbrev


Accepter cookies

taxi.dk bruger cookies til statistik og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Klikker du på et link på vores website, accepterer du samtidig cookies fra taxi.dk

Accepter