Forslag: Stil det bedste hold

Bestyrelsen skal vælges blandt de bedste og geografi spiller ingen væsentligt rolle

10-04-2016 | Tekst: Christina Hammer | ch@taxi.dk

Medlemmerne i Dansk Taxi Råd er klar til forandring og forbedring. De ser positivt på bestyrelsens forslag om en ny måde at vælge medlemmer på til brancheforeningens bestyrelse. Det er konklusionen efter, Dansk Taxi Råd har taget temperaturen på forslaget ved en række medlemsmøder for bestyrelserne i de enkelte medlemsforeninger i Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og på Sjælland. 


Thomas Trautner, medlem af bestyrelsen i Taxa Fyn, var som altid klar i spyttet omkring sit syn på sagen: 
”Vi skal stille det bedste hold. Erhvervet har masser af problemer at slås med og jeg mener, at man ligeså godt kan føre linjen ud og vælge de bedste, frem for at sætte særlige pladser af til Øst og Vest – så kunne man også sætte pladser af til de rødhårede. Vi risikerer at falde over vores egne ben, hvis ikke vi har det skarpeste hold. Vi skal have fokus på at have de bedste i bestyrelsen og dermed fokus på den bedste profilering og ikke på, om de kommer fra Øst eller Vest”.

Fair fordeling
Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd, forklarede, at der var udtrykt bekymring i Vest om, at Øst tog det hele og i Øst var bekymringen, at Vest tog det hele.
”Derfor tager vi det i tempi. Ikke alle er lige progressive og bestyrelsen vil gerne tage det hensyn”.


Dertil svarede Thomas Trautner, at han anerkendte folks forskellighed og henviste til det gode eksempel fra Fyn, hvor vedtægterne tidligere rummede en passus om, at medlemsbyerne rundt om på Fyn havde repræsentation i bestyrelsen. Den regel er ikke længere en del af vedtægterne.
”Men alligevel har vi bred repræsentation med 3 ud af 5 medlemmer, der kommer uden for Odense. Så længe man bruger den sunde fornuft, så kan det godt lade sig gøre at få en fair fordeling”, forklarede Thomas Trautner.
På Sjælland ytrede man netop den bekymring, som bestyrelsen har imødekommet med Øst-Vest-kandidaterne.


Fra Slagelse lød en opfordring til ikke at glemme nogen i processen. 
”Vi skal sikre, at alle er med og at der ikke sidder nogen et sted i Jylland og føler sig udenfor. Det er vigtigt, vi står sammen som branche”, sagde Kim Sørensen, Dantaxi Slagelse.
Også Ole Gaarde Kristensen fra Næstved advarede mod det, han betegnede som ”københavneri” og så derfor positivt på de øremærkede pladser til henholdsvis ét medlem fra Vest og ét fra Øst.

Konstituerer sig selv 
Essensen i forslaget fra bestyrelsen i Dansk Taxi Råd er, at bestyrelsen fremadrettet består af syv medlemmer, som alle vælges direkte på generalforsamlingen. Der øremærkes en plads i bestyrelsen til henholdsvist et medlem fra Vestdanmark og et medlem fra Østdanmark og ellers er der frit slag for medlemmerne til at vælge mellem de medlemmer, der har meddelt deres kandidatur forud for generalforsamlingen. Det er muligt først at stille op på listen for enten Øst eller Vest og vælges man ikke der, kan man opstille på den generelle liste.
Når valget er overstået, konstituerer bestyrelsen sig selv med formand og næstformand. Det bliver desuden muligt at tilbyde op til to eksterne medlemmer en plads i bestyrelsen. Tanken er, at også disse kan deltage i en konstituering og således beklæde formand- og næstformandsposten, hvis der er enighed blandt de valgte om det. Billedet er kendt fra Sverige, hvor formanden for det svenske taxiforbund faktisk ikke har en tilladelse til taxikørsel, men er tidligere embedsmand i det svenske transportministerium.

Mere indflydelse
Carsten Madsen fra Dantaxi Skive spurgte på mødet i Midtjylland, om ikke der kommer til at mangle en repræsentant for de små vognmænd. Hertil svarede Trine Wollenberg, at det var en fair bekymring, men at det samtidig er op til bestyrelsen at repræsentere alle medlemsinteresser i brancheforeningen.


”Landvognmændene eller de små vognmænd kan jo i fællesskab stille med en kandidat og er man dygtig, så er jeg sikker på, at man bliver valgt ind. Det vil jo kun være godt med så bred en sammensætning så muligt”, sagde Trine Wollenberg.
Formand John Lindbom supplerede:
”Bestyrelsen har lyttet til jeres bekymring og derfor øremærket to pladser efter geografi. Men jeg tror, at pessimismen bliver gjort til skamme, og at kandidaterne vil fordele sig naturligt. Bestyrelsen skal meget gerne tegne det samlede erhverv. Lige nu har medlemmerne i de enkelte regioner ikke indflydelse andre steder end i egen region. Det er da faktisk lidt mærkeligt, at de på den måde kun har indflydelse på en femtedel af bestyrelsen”, sagde John Lindbom.

Læs også: Generalforsamling 2016: Tilbageblik

Svækkede regioner
Siden 2007 har Dansk Taxi Råds medlemmer været inddelt efter regioner. Men inden for de seneste par år har regionsbestyrelserne nedlagt sig selv og der er nu kun Region Midtjylland, der fortsat har en bestyrelse. Medlemmer har vist en større interesse for at mødes i bredere sammenhænge med specifikke emner på dagsordenen. Det sker nu et par gange årligt rundt om i hele landet.


Svækkelsen af regionsbestyrelserne betyder, at der mangler en systematisk erfaringsopsamling og viden kan gå tabt. For at imødekomme dette rummer bestyrelsens forslag – ud over den ændrede valgprocedure til selve bestyrelsen – også et forslag om at bestyrelsen kan nedsætte relevante emnebaserede udvalg, der kan arbejde specifikt på et område så længe det skønnes nødvendigt. Det kan eksempelvis være et udvalg for trafikselskaber, et udvalg for ny taxilov og hvilke øvrige aktuelle problematikker, der må kræve erfarings- og vidensdeling på tværs af landet i et nedsat udvalg.  
Gert Mark, Dantaxi Aalborg, argumenterede for, at der bliver en bredere medlemsindflydelse gennem udvalgene, som han ser som en stor mulighed.


”Bare vi dog havde været bedre til at bruge hinandens erfaringer i tide. Os oppe i Nordjylland, vi har haft trafikselskabet længst tid. Alle vores erfaringer med NT, de kunne være godt brugt i andre dele af landet og det får vi mulighed for med udvalgene”, forklarede Gert Mark.

Eksterne har behov for viden
Omkring de eksterne medlemmer og deres muligheder for at indtage formand- og næstformandsposten, advarede Rene Larsen, der selv er eksternt bestyrelsesmedlem hos Aarhus Taxa.
”Personligt vil jeg meget gerne have taxivognmænd at læne mig op ad. Der er mange ting i den daglige drift, som jeg ikke føler mig helt med på selvom jeg har indblik i erhvervet”, sagde Rene Larsen.


Torben Kirketerp fra Esbjerg Taxa spurgte indtil fordelene ved, at bestyrelsen konstituerer sig selv og Trine Wollenberg svarede, at man nemmere kan finde en rimelig vægtning mellem formand og næstformand ved at konstituere sig selv. Tadzudin Kasami, formand for Taxa Fyn, supplerede ved at pege på, at bestyrelsen kan have svært ved at samarbejde med en formand, som de ikke selv har peget på og derfor kan få med ud af selv at finde det bedste grundlag for en bestyrelse at hvile på.


Ole Gaarde Kristensen fra Næstved pointerede på mødet på Sjælland, at han så store fordele ved forslaget om, at bestyrelsen fremadrettet skal konstituere sig selv.
”Det betyder, at vi kan få en udefrakommende formand, der er med som eksternt bestyrelsesmedlem. Det vil udrydde en masse ævl og kævl og gøre op med kasket-snakken”, sagde Ole Gaarde Kristensen.


Læs også

Nye energi- og miljøklassekrav til taxier
Nye energi- og miljøklassekravene til taxier m.v. træder i kraft 1. januar 2019
Læs mere
Forudindtaget kampagnejournalistik
B.T.s kampagneserie om taxibranchen får hårde ord med på vejen af Dansk Taxi Råd
Læs mere
Farvel og på gensyn
Dansk Taxi Råd bliver til Dansk PersonTransport ved årsskiftet
Læs mere

Kontakt
Dansk Taxi Råds administration 
Valhøjs Allé 126  
2610 Rødovre

Tlf.: 38 77 78 90  
Fax: 38 71 78 91 
E-mail: dtr@taxi.dk

Følg os
 

Tilmeld nyhedsbrev


Accepter cookies

taxi.dk bruger cookies til statistik og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Klikker du på et link på vores website, accepterer du samtidig cookies fra taxi.dk

Accepter