Taxiførere ikke fredet

Der er ingen særregler for taxiførere, der kører udlændinge over grænsen, svarer Inger Støjberg på spørsgmål fra S

06-12-2016 | Tekst: Christina Hammer | ch@taxi.dk

Socialdemokraten Mette Reissmann har stillet spørgsmål til udlændinge-, integrations- og boligminister, Inger Støjberg. Spørgsmålet lyder: Mener ministeren, at det er rimeligt, at en taxichauffør kan risikere at blive straffet for menneskesmugling, hvis chaufføren i god tro kører passagerer fra Danmark til Sverige, og det senere viser sig, at de pågældende passagerer er flygtninge, og hvordan vil ministeren sikre, at taxichauffører ikke bliver straffet for at leve op til gældende love og aftaler vedrørende taxikørsel i forbindelse med kørsel med passagerer mellem Danmark og Sverige?

Ministeren svarer, at regeringen ser med stor alvor på de udfordringer, som ulovlig indvandring og dertil knyttet kriminalitet udgør for Danmark såvel som vores nabolande. Det gælder ikke mindst menneskesmugling.

”Efter udlændingelovens § 59, stk. 8, nr. 1, kan enhver person, der forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at indrejse i eller rejse gennem landet, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Det er op til domstolene at tage stilling til, hvorvidt en person kan straffes for menneskesmugling. Jeg kan som eksempel på en konkret sag henvise til Højesterets afgørelse af 9. januar 2012, der stadfæstede landsrettens dom af 21. juni 2011, hvorved en taxachauffør blev fundet skyldig i menneskesmugling ved at have bistået tre udlændinge med ulovligt at indrejse i Danmark. Retten fandt det ubetænkeligt at fastslå, at det for taxachaufføren var en nærliggende mulighed, at passagerne ikke lovligt kunne indrejse i Danmark. Retten fandt på den baggrund, at taxachaufføren dermed havde accepteret risikoen for, at han bistod de tre udlændinge med ulovlig indrejse i Danmark. Jeg kan i øvrigt generelt bemærke, at jeg finder det helt rimeligt, at personer, der forsætligt bistår udlændinge med f.eks. at indrejse ulovligt i Danmark, straffes herfor. Endvidere kan jeg med tilfredshed notere mig, at politiet indtil videre i år i forbindelse med kontrollen ved grænsen har sigtet mere end 200 personer for menneskesmugling. Det bemærkes i øvrigt, at udlændingelovens regler om menneskesmugling ikke er til hinder for udførelsen af lovlig taxikørsel”, svarer Inger Støjberg.


Læs også

Gældende praksis
Læs Dansk Taxi Råds svar på aktuelle spørgsmål omkring ny taxilov
Læs mere
Overblik over tilsynsforpligtelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har opdateret overblikket over kommunernes tilsyn på taxiområdet
Læs mere
3. ansøgningsrunde
Nye regler for garanti ved 3. ansøgningsrunde
Læs mere

Kontakt
Dansk Taxi Råds administration 
Valhøjs Allé 126  
2610 Rødovre

Tlf.: 38 77 78 90  
Fax: 38 71 78 91 
E-mail: dtr@taxi.dk

Følg os
 

Tilmeld nyhedsbrev


Accepter cookies

taxi.dk bruger cookies til statistik og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Klikker du på et link på vores website, accepterer du samtidig cookies fra taxi.dk

Accepter