Behov for fortsat kontrol

Et notat fra SKAT viser, at der fortsat er behov for kontrol selv om regeringen foreslår lempelser i forslag til ny taxilov

09-02-2017 | Tekst: Christina Hammer | ch@taxi.dk

I regeringens oplæg til ny taxilov er der lagt op til en lempelse af kravene om kontrolapparater. Imidlertid viser et notat fra SKAT, at der er behov for kontrol af taxibranchen. Præcis som Dansk Taxi Råd hele tiden har argumenteret for.

”Selv om tallene fra SKAT er behæftet med betydelig usikkerhed, så er de jo et pejlemærke i forhold til behovet for kontrol. Historisk set har der været sorte penge i erhvervet og det har man imødegået med blandt andet taxameter, kørebog og sædekontakter. Behovet for kontrol ændrer sig ikke, fordi man ændrer loven”, siger direktør i Dansk Taxi Råd, Trine Wollenberg. 

Af notatet fremgår det, at SKAT har udført en kortlægning af små og mellemstore virksomheders regelefterlevelse – de såkaldte complianceundersøgelser for hvert andet indkomstår. Dog er der tale om et mindre antal kontroller, der specifikt vedrører taxabranchen, og derfor er resultaterne for de enkelte år forbundet med betydelig usikkerhed. SKAT advarer derfor mod at generalisere resultaterne. Der er dog som gennemsnit for de tre complianceundersøgelser konstateret fejl vedrørende skatten for 71 procent af de kontrollerede taxavognmænd. Ifølge SKAT indikerer andre undersøgelser, at de typiske fejl er udeholdt omsætning fra regnskabet samt forkert fratrækning af private udgifter i regnskabet. Trods den ganske høje fejlprocent, der er udregnet gennem 51 kontroller på tre år, så er taxibranchen på niveau med transportbranchen generelt.

Men ifølge Trine Wollenberg, viser resultatet – om end det er baseret på spinkelt grundlag – at der er behov for fortsat kontrol.

”De fejl, der kan henvises til omkring udeholdt omsætning, er jo netop blevet opdaget på grund af de eksisterende kontrolmekanismer som taxameter og kørebog. Det er nogle af de foranstaltninger, som regeringen har lagt op til at fjerne eller lempe og det virker meget ulogisk, når de nu selv sidder med notatet fra SKAT”, siger Trine Wollenberg.

SKAT må forklare ”bevidst snyd”

SKAT arbejder med en såkaldt compliancegrad, der anvendes til at vurdere, hvor stor en andel, der bevidst omgår skattereglerne i en branche. Det er SKATs vurdering, at lige godt hver femte virksomhed i taxabranchen bevidst omgår skattereglerne, hvilket kan sammenlignes med hver tiende for alle selvstændigt erhvervsdrivende.

Dansk Taxi Råd retter nu henvendelse til SKAT for at få en uddybning af hvad, der menes med ordet ”bevidst” i forhold til at omgå skattereglerne.

”Som brancheorganisation er vi meget interesseret i at få uddybet grundlaget for at omtale de her fejl, som en bevidst omgåelse af skattereglerne. Hvad baserer SKAT det udsagn på? Hvordan ved de, at der faktisk er tale om en bevidst handling fra vognmændenes side i forhold til at begå en fejl? Det vil vi i dialog med SKAT om. Det må de give os en forklaring på”, siger Trine Wollenberg.

Direkte indberetningspligt

Sammenholder man SKATs vurdering af, at hver femte virksomhed i taxibranchen omgås skattereglerne, med de foreløbige undersøgelser af Uber-chauffører, der ifølge notatet viser, at de i høj grad ikke selvangiver indtægterne, så må konklusionen ifølge Dansk Taxi Råd være, at risikoen for snyd er overhængende i branchen for persontransport.

”Derfor er det meget risikabelt at slække på kontrolkravene. Man kan jo for eksempel bare slukke for en smartphone og så er der ikke længere nogen kontrol af bestillingsture. Her mener Dansk Taxi Råd, at en direkte indberetningspligt uden tvivl vil være et stort skridt i den rigtige retning, men det kræver ressourcer og så er spørgsmålet, om regeringen er villig til at afsætte de nødvendige ressourcer til en permanent kontrol af området, som der altså er et behov for”, siger Trine Wollenberg.


Læs også

Nye energi- og miljøklassekrav til taxier
Nye energi- og miljøklassekravene til taxier m.v. træder i kraft 1. januar 2019
Læs mere
Forudindtaget kampagnejournalistik
B.T.s kampagneserie om taxibranchen får hårde ord med på vejen af Dansk Taxi Råd
Læs mere
Farvel og på gensyn
Dansk Taxi Råd bliver til Dansk PersonTransport ved årsskiftet
Læs mere

Kontakt
Dansk Taxi Råds administration 
Valhøjs Allé 126  
2610 Rødovre

Tlf.: 38 77 78 90  
Fax: 38 71 78 91 
E-mail: dtr@taxi.dk

Følg os
 

Tilmeld nyhedsbrev


Accepter cookies

taxi.dk bruger cookies til statistik og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Klikker du på et link på vores website, accepterer du samtidig cookies fra taxi.dk

Accepter