Q & A om ny taxilov

Der bliver stillet mange spørgsmål om ny taxilov. DTR giver her svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om ny taxilov

23-02-2017 | Tekst: Christina Hammer | ch@taxi.dk

Telefonerne har kimet hos Dansk Taxi Råd med spørgsmål om ny taxilov. Hvornår kommer den? Kan jeg få flere tilladelserne allerede nu? Skal jeg forny mit erhvervskørekort, hvis det ikke skal bruges i fremtiden? Hvorfor må kørselskontoret nægte mig, at køre i deres forretning? Kan jeg sælge min tilladelse? Kommer der ikke bare alt for mange taxier? Forsvinder taxierne ikke bare? I bygerne er bekymring og begejstring giver Dansk Taxi Råd her svar på de mest stillede spørgsmål i forbindelse med ny taxilov.

Hvornår træder loven i kraft?

Der er indgået en stemmeaftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF. Det betyder, at de har givet hinanden hånd på at stemme for en ny taxilov. Den taxilov skal nu skrives, så skal den sendes i høring og herefter skal den 1., 2. og 3. behandles i Folketinget. Vores vurdering er, at den ny taxilov træder i kraft fra 1. januar 2018.

Bliver der en overgangsordning?

Ja, loven indfases over tre år, hvor antallet af tilladelser øges med 500 hver år. Efter tre år er der ingen begrænsninger på antallet af nye tilladelser. Loven skal desuden evalueres efter henholdsvis et, tre og seks år.

Kommer der ikke bare alt for mange taxier i byen?

Der kommer formentlig flere taxier, men det er vigtigt at huske, at der ikke er tale om totalliberalisering, som i for eksempel Irland. Der stilles stadig restriktive krav til at få en tilladelse og til at udføre taxikørsel. Derfor er det Dansk Taxi Råds vurdering, at markedet ikke vil blive oversvømmet, som det blev ved totalliberaliseringer i eksempelvis Irland og Sverige. Der er desuden indbygget en glidende indfasning af flere tilladelser i lovgivning, så der kun kommer 500 nye tilladelser ud om året i de første tre år – 125 pr. kvartal.

Forsvinder taxierne ikke bare på landet?

Hvis taxien forsvinder på landet, så skyldes det hverken gammel eller ny taxilov. Så skyldes det mangel på kunder og et svigtende kørselsgrundlag, som kan have sin rod i udbud og den måde, som kommunerne forvalter deres kørsel på. Fremover har kommunerne mulighed for at udbyde taxikørsel og derigennem sikre, at der er taxibetjening i kommunen og vognmændene kan så byde ind og gøre lokal borgernær taxibetjening til et reelt forretningsområde.

Kan jeg bevare min landvognmandsforretning?

Ja, landvognmænd kan søge dispensation for kravet om tilslutning til et kørselskontor, hvis de blot passer et defineret geografisk område. De har ikke længere en serviceforpligtelse og skal således ikke holde åbent på tidspunkter, hvor det økonomisk ikke kan løbe rundt.

Er en universaltilladelse det samme som en taxitilladelse?

Universaltilladelsen erstatter de tidligere typer tilladelser – altså taxitilladelsen, tilladelsen til offentlig servicetrafik, limousinetilladelsen og sygetransporttilladelsen. Når du får en universaltilladelse, kan du selv bestemme, hvilken type kørsel, du vil udføre. Der er så forskellige krav, du skal opfylde i forhold til den eller de typer af kørsel, som du vælger af køre. Du kan køre for trafikselskaberne uden at have sædefølere og taxameter i bilen, mens dette er et krav, hvis du vælger at køre taxikørsel. Du kan også køre begge dele og skal så stadig have kontroludstyr i bilen.

Hvordan får jeg en universaltilladelse?

Tilladelserne administrere af Trafikstyrelsen og du skal således ikke længere omkring kommunen for at få en tilladelse. Du skal have en bankgaranti eller dokumentere, at du har i besiddelse af 40.000 kroner som garanti for den første tilladelse og 20.000 kroner for hver af de efterfølgende tilladelser, du vil have. Der er ingen antalsbegrænsning på tilladelserne efter lovens indkøringsfase, der varer tre år og her kan der maksimalt udstedes 500 nye tilladelser om året.

Hvad sker der med de tilladelser jeg allerede har?

Dine eksisterende tilladelser både til chauffører, vognmænd og til at drive bestillingskontor fortsætter indtil de udløber. Herefter skal du formentlig søge om fornyelse efter reglerne  i ny taxilov. Chauffører skal være mindst 21 år og have haft almindeligt kørekort i tre år. Han skal opfylde vandelskrav, hvilket vil sige, at han ikke må have anmærkninger på sin straffeattest, der er visse helbredskrav og så skal han have en godkendt chaufføruddannelse. Vognmænd skal også opfylde et vandelskrav, han må desuden ikke have gæld til det offentlige og skal opfylde kapitalkrav på 40.000 kroner for første bil og 20.000 kroner pr. efterfølgende bil. Kørselskontoret skal opfylde et egenkapitalkrav på 500.000 kroner for at få en tilladelse. Desuden skal kontoret råde over elektronisk udstyr, der kan indsamle og opbevare data. Lederen af kørselskontoret skal ligeledes opfylde et vandelskrav.

Skal jeg tage det ny chaufførkursus eller kan jeg bruge min gamle chaufføruddannelse?

Lovgrundlaget for overgangsordninger er endnu ukendt, så det vides ikke. Men typisk er der en eller anden form for meritoverførsel, så tidligere uddannelser kan bruges på linje med den ny.

Skal jeg forny mit erhvervskørekort, selv om jeg ikke skal bruge det i fremtiden?

Ja. Indtil ny lov træder i kraft gælder den gamle og udløber dit erhvervskørekort inden ny lov træder i kraft, så skal du forny det efter gældende regler.

Hvorfor skal kørselskontoret indsamle mine data og hvem må de sende dem til?

Kørselskontoret skal indsamle og opbevare data, som SKAT kan få indsigt i. SKAT er de eneste, der må få adgang til oplysninger. De skal bruge dem for at sikre kontrollen med skatteindbetaling.

Hvorfor må kørselskontoret afvise at have mig kørende?

Der er behov for, at kørselskontorerne kan udvikle særlige virksomhedsprofiler og stille særlige servicekrav og i den forbindelse skal få uvillige vognmænd og chauffører ikke påvirke forretningens udviklingsmuligheder negativt. Derfor kan kørselskontoret afvise vognmænd. Man kan forestille sig, at et kørselskontor eksempelvis vil markedsføre sig selv på el-taxier og således kan kun vognmænd med el-taxier køre i selskabet, mens andre afvises.

Hvad sker der, hvis ingen kørselskontorer vil have mig?

Så kan du ikke køre taxikørsel medmindre du indretter dig efter reglerne og imødekommer de krav, som kørselskontoret stiller for at indgå en kontrakt med dig.

Hvorfor er der ikke krav om taxameter, når man kører for trafikselskaberne?

Kørslen for trafikselskaber er indgået gennem kontrakter og det er nemt for SKAT at kontrollere. Derfor skal der ikke være taxameter og sædefølere i biler, der udelukkende anvendes til kørsel for trafikselskaberne. Dansk Taxi Råds indstilling var, at der skulle være kontrolapparater i alle biler, men det var der ikke politisk flertal for. Det skyldes nok, at kommunerne kan søge om dispensation hos staten, hvis en ydelse bliver dyrere som følge af ændret lovgivning.

Hvorfor skal der stadig være maksimalpriser, når markedet bliver sat frit?

Markedet bliver ikke bare sat frit. Desuden er der ikke tale om maksimalpriser, som vi kender dem i dag, men et prisloft, som kørselskontorerne kan arbejde indenfor, så de rent faktisk kan konkurrere på prisen. Fremover skal der være et opslag i taxierne, der viser prisen for en standardtur på 10 km, så forbrugeren har en rettesnor.

Vil der stadig være miljø- og energiklassekrav?

Ja, energi- og miljøklassekrav bevares. Der er desuden krav om årligt bilsyn. 


Læs også

Nye energi- og miljøklassekrav til taxier
Nye energi- og miljøklassekravene til taxier m.v. træder i kraft 1. januar 2019
Læs mere
Forudindtaget kampagnejournalistik
B.T.s kampagneserie om taxibranchen får hårde ord med på vejen af Dansk Taxi Råd
Læs mere
Farvel og på gensyn
Dansk Taxi Råd bliver til Dansk PersonTransport ved årsskiftet
Læs mere

Kontakt
Dansk Taxi Råds administration 
Valhøjs Allé 126  
2610 Rødovre

Tlf.: 38 77 78 90  
Fax: 38 71 78 91 
E-mail: dtr@taxi.dk

Følg os
 

Tilmeld nyhedsbrev


Accepter cookies

taxi.dk bruger cookies til statistik og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Klikker du på et link på vores website, accepterer du samtidig cookies fra taxi.dk

Accepter