Fem kandidater i kampvalg

Der er fem kandidater til fire pladser, når generalforsamlingen vælger til bestyrelsen. Du kan møde kandidaterne her

03-05-2017 | Tekst: Christina Hammer | ch@taxi.dk

Der er bred variation fra landområder over provinsbyer af forskellig størrelse og til hovedstaden, når kandidaterne til bestyrelsen i Dansk Taxi Råd i år skal vælges på generalforsamlingen i Vejle på fredag. TAXI har bedt dem besvare tre spørgsmål og den vej igennem give medlemmerne indsigt i de tanker, som de gør sig omkring deres mulige fremtidige arbejde i bestyrelsen i Dansk Taxi Råd.

Vi har spurgt:

 1. Hvorfor stiller du op til bestyrelsen?
 2. Hvilken forskel vil du gøre i bestyrelsen?
 3. Hvad er dit syn på ny taxilov og branchens fremtid?

Inger Therkildsen, Kalø Taxi

 • Jeg stiller op til DTR’s bestyrelse, fordi jeg brænder for at gøre et stykke arbejde for taxibranchen, fordi jeg brænder for, at vi skal have en sund forening og samle os. Der er en tendens til i branchen, at vi ikke er rigtig gode til at samarbejde og vi forsøger at finde ulemperne og fejlene ved hinanden i stedet for at finde de positive elementer.
 • Jeg vil arbejde rigtig hårdt på, at der er harmoni i bestyrelsen og forståelse for hinandens udfordringer om det er i en storby, i en provinsby eller på landet. Det har der altid været behov for, men aldrig nogen sinde mere end nu. Vi skal virkelig stå sammen som bestyrelse og vores fornemste opgave er at videreføre det ud i vores branche også i det fjerneste landområde. Vi skal se hinanden som partner og ikke konkurrent. Vi skal huske på, at vi alle kan være der, hvis vi giver hinanden rum og forståelse.
 • Isoleret set er det jo den bedste lov man kunne tænke sig, fordi vi nu skal lade markedskræfterne arbejde, pligten er væk og vi kan nu planlægge vores arbejdsdag og endda mange dage frem. Men de mennesker, der har vedtaget, at det nu skal være således, har en kæmpe opgave med at forklare familien Danmark, inden loven træder i kraft, at nu er man ikke længere sikret en transportform, som er så fleksibel som en taxi. Hvis taxibranchen ikke skulle have lyst til at køre nytårsaften, men holde en nytårsfest i stedet, så er det fuldt legalt. Jeg tvivler meget på, at vi i branchen ikke også får den abe at skulle forklare, og vi er i forvejen en udskældt branche. Det skal vi ikke stå på mål for, det syntes jeg er uretfærdig. Der er ingen, der skælder trafikselskaberne ud for at lukke for flex den 24. og 31. december. Men jeg tror vores fremtid er lys og tegner rigtig godt, hvis vi kan samarbejde med hinanden og finde fælles fodslag overfor det offentlige og få et godt samarbejde i gang med vores kommuner og regioner. Uden det tror jeg vi er dømt ude.

Kim Grøn, Kalundborg Taxa

 • Jeg stillede op til bestyrelsen sidste år, men blev ikke valgt. Jeg syntes derfor, det er en helt naturlig følge at jeg stiller op igen. Derudover har jeg en stor lyst til at være med til at udvikle vores erhverv.
 • Jeg har kørt taxi on and off siden 1985, og jeg har været ansat i en større dansk virksomhed i 28 år, hvor jeg har beskæftiget mig med ledelse og organisationsudvikling. I 2010 fik jeg min første taxitilladelse og har nu to tilladelser. I 2011 blev jeg valgt som formand for Kalundborg Taxa. Jeg har dels som formand for et mindre bestillingskontor og vognmand, der sidder i bilen hver dag, noget ”hverdag” at bibringe bestyrelsen. Men også fra min tidligere beskæftigelse, hvor jeg har arbejdet med ledelse og udvikling, og det at se mulighederne fra forskellige vinkler i stedet for at fokusere på begrænsningerne, ved jeg kan bruges positivt både i hverdagen hjemme i Kalundborg og som bestyrelsesmedlem i Dansk Taxi råd.
 • Jeg hilser den ny taxilov velkommen, den har været længe ventet. Overordnet set syntes jeg, vi har fået nogen ret væsentlige punkter med i den ny taxilov. Det at kørselskontorene bliver ”herre i eget hus” er en nødvendighed, det skal være muligt at skille sig af med de få, der ødelægger det for de mange, og muligheden for at sætte betingelser for at komme ind i kørselskontoret er en nødvendighed for at drive en sund forretning med den kvalitet, som kunderne efterspørger og fortjener. En anden væsentlig ting i den nye taxilov er, at det fremadrettet bliver væsentligt hurtigere at tilpasse vognantallet i forhold til mængden af kørsel, altså en nemmere og hurtigere måde at indhente det nødvendige antal universaltilladelser. Nu foregår det via et taxinævn eller en anden kommunal forvaltning, og kan i værste fald tage helt op til et halvt år at få en vogn mere på gaden. Det begrænser vores evne til at handle hurtigt. Jeg venter spændt på hvad selve lovstoffet i den nye taxilov indeholder og hvordan, overgangsperioden bliver strikket sammen. Her tænker jeg særligt på de begrænsninger, der bliver i forhold til mængden af universaltilladelser, som vil blive uddelt i overgangsperioden. Denne begrænsning skal man være opmærksom på også kan være til fare for mindre kørselskontorer, hvor man de kommende år forventer en naturlig afgang af vognmænd på grund af alder. Sådanne kørselskontorer kan i teorien risikere ikke at få del i det begrænsede antal universaltilladelser i helt op til tre år. Sker det og kan man ikke lokke andre tilladelsesindehavere til, kan denne begrænsning i overgangsperioden blive døden for sådant et kørselskontor. I forhold til Flextrafik skal vi være meget længere fremme i skoene end vi er i dag. Vi skal se at få stillet kommunerne til ansvar for deres handlinger. Det er kommunernes påstand, at de køber ind hvor det er billigst, og de påstår det er hos Flextrafik det er billigst. Men vi ved jo alle sammen godt at der er talrige eksempler på, at dette rent faktisk ikke er tilfældet, og de gange det så er tilfældet, er det kun fordi Flextrafik og kommunerne ikke vil stå ved deres ansvar i forhold til, at bud helt ned til 190 kroner i timen kun kan lade sig gøre, hvis gældende overenskomster ikke overholdes. Der skal derfor lægges pres på i forhold til at få indført kædeansvar, - det er med at gribe det nu, hvor politikerne endelig er begyndt at tale om det. Derudover skal vi have stoppet Flextrafiks produkt Flextur i byerne. Vi skal vise kommunerne, at det kan vi gøre billigere og bedre.

Ole Palsberg, Dantaxi Roskilde-Lejre

 • Jeg stiller op til bestyrelsen fordi, jeg fortsat føler, at jeg har noget at bidrage med. Jeg har altid forsøgt at bidrage og få indflydelse på min arbejdssituation. Faktisk lige siden jeg i folkeskolen blev valgt til elevrådet, på fodboldholdet blev anfører, som chauffør blev talsmand, i Roskilde Taxa blev formand osv. osv. Det er bare en del af mit dna at bidrage og opnå indflydelse. Samtidig betragter jeg mig selv som en ”samler” og ikke en ”spreder”. Netop det at stå sammen, er, selvom det kan lyde som en floskel, særdeles nødvendigt for at opnå indflydelse. Jeg vil, hvis jeg opnår valg, i bestyrelse arbejde på, at alle danske universaltilladelsesindehavere på sigt tilslutter sig DTR.
 • Det er vigtigt, at bestyrelsens sammensætning er bred. At den både rummer de store københavnske selskaber, samt de mindre og mellemstore selskaber fra provinsen, for at sikre at organisationen forstår branchens udfordringer i alle afkroge af landet. Når det er sagt, er det selvfølgelig vigtigt, at man vælger den fornødne kompetence til og ikke fra. Jeg er overbevist om, at jeg med min erfaring fra Roskilde og Selandia, med en årelang erfaring for at drifte små centraler har den fornødne forståelse for medlemmernes behov.
 • Den nye taxilov, når den i løbet af året ser dagens lys, skal hjælpe os ud af det dynd vi p.t. hænger fast i. Vi har de seneste snart ti år, kun haft nedgang. Den spiral skal vendes, og det er min forventning, at vi kan udnytte den nye lov til vores fordel. Vi får langt om længe kompetence til at holde orden i rækkerne. Hvis vi, som jeg altid har påpeget, aktivt og vedholdende hæver serviceniveauet i vores virksomheder, stiller krav til udøverne, og forsøger at indfri kundens behov, ved at gøre os umage på hver eneste tur vi kører og modtager bestilling på, så er jeg sikker på, at vi kan udnytte en ny taxilov til vores fordel.

Torben Kirketerp, Esbjerg Taxa

 • Jeg vil gerne være med til at præge branchens fremtid, og jeg har det godt med at være med, hvor beslutningerne træffes. I mere end 20 år har jeg været formand for Esbjerg Taxa og i samme periode har jeg haft andre tillidsposter i branchen. Den erfaring jeg har opnået, vil jeg gerne bidrage med i DTR´s bestyrelse.
 • Jeg vil klart arbejde i alle medlemmers interesser, og det er meget vigtigt, at vi får samlet flest mulig medlemmer i DTR, så vi har en stærk organisation, der kan udvikle sig til gavn for os alle. Ud over arbejdet med den nye taxilov, skal der være fokus på trafikselskaberne. Det er vigtigt for mig, at trafikselskaberne holder sig til deres oprindelige formål: offentlig servicetrafik, og ikke udvikler sig til offentlige taxaselskaber.
 • Jeg har været meget bekymret for den nye taxilov, og dermed branchens fremtid, men jeg er kommet på den anden side af bekymringerne, og tænker nu mere i muligheder end begrænsninger. Der er bestemt gode elementer i den ny taxilov, men der er også områder, hvor jeg godt kunne ønske mig, det var anderledes, eksempelvis frygter jeg, der vil blive endnu større områder uden taxidækning. Jeg ser nu frem til, at loven snart bliver vedtaget, så vi kender grundlaget for branchens fremtid, og kan navigere efter det.

Hendrik Larsen, Dantaxi 4x48

 • Jeg stiller op til DTR’s bestyrelse, fordi det er vigtigt, at bestyrelsen er bredt repræsenteret. Jeg startede min taxikarriere for snart 20 år siden i en lille taxaforretning i Nordsjælland, over en forholdsmæssig kort periode har udviklingen på taxaområdet i København været eksplosiv, og vi står i dag med kun tre selskaber i København og Nordsjælland. Jeg har i en stor del af denne periode siddet i bestyrelsen i 4x48, hvoraf jeg de sidste fem år har været næstformand. Det har givet en masse indsigt og erfaring, som jeg gerne vil bidrage med i DTR.
 • Den danske taxibranche står over for de største udfordringer nogensinde. Men jeg er også af den overbevisning, at den kommende regulering åbner op for et hav af muligheder, som jeg mener bliver helt afgørende at gribe ud efter. I takt med at branchen bliver udfordret, udfordres vores brancheorganisation også. Færre større enheder udsulter behovet og muligheden for en taxibrancheorganisation. Der vil i nær fremtid blive behov for at udvikle DTR til en organisation, der appellerer bredere i takt med moderniseringen af taxiloven.
 • Der vil uden tvivl komme tilretninger omkring den nye taxalov i de kommende år, og her er det vigtigt, at det er DTR, der sidder med ved bordet, ligesom det er vigtigt, at branchen taler med én stemme.

Læs også

Nye energi- og miljøklassekrav til taxier
Nye energi- og miljøklassekravene til taxier m.v. træder i kraft 1. januar 2019
Læs mere
Forudindtaget kampagnejournalistik
B.T.s kampagneserie om taxibranchen får hårde ord med på vejen af Dansk Taxi Råd
Læs mere
Farvel og på gensyn
Dansk Taxi Råd bliver til Dansk PersonTransport ved årsskiftet
Læs mere

Kontakt
Dansk Taxi Råds administration 
Valhøjs Allé 126  
2610 Rødovre

Tlf.: 38 77 78 90  
Fax: 38 71 78 91 
E-mail: dtr@taxi.dk

Følg os
 

Tilmeld nyhedsbrev


Accepter cookies

taxi.dk bruger cookies til statistik og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Klikker du på et link på vores website, accepterer du samtidig cookies fra taxi.dk

Accepter