• Nye energi- og miljøklassekrav til taxier

  Siden den 1. september 2018 har nyregistrerede biler, der sælges i EU, fået målt deres brændstofforbrug efter en ny beregningsmetode - WLTP-metoden (W

 • Forudindtaget kampagnejournalistik

  B.T. har de seneste par uger bragt en artikelserie, hvor de har stillet skarpt på dårlige kundeoplevelser med taxichaufførernes opførsel og kørsel. Da

 • Farvel og på gensyn

  Mange af jer er i fuld sving med at ombytte gamle tilladelser til nye tilladelser. Det er et godt billede på den omstilling, vores branche på mange fr

 • SMS giver klip i kørekortet

  Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget et lovforslag, der skærper straffen, hvis man bruger håndholdt teleudstyr under kørsel. Ud over en bøde på

 • Dantaxi sender chauffører på skolebænken

  For at kunne betjene kunderne i Dantaxi 4x48 vil et gennemført uddannelsesforløb på et tidspunkt i 2019 blive et krav for både nye og eksisterende før

 • Tank kaffe hos Circle K

  Hvis du vil holde dig eller dine chauffører kørende med kaffe i hele 2019, så er Firmakoppen fra Circle K en god julegave. Dansk Taxi Råd, som den 1.

 • Ny afgørelse fra Skatterådet

  Skatterådet har behandlet en ny henvendelse omkring momsfritagelse på bestillingskontorer. Henvendelsen kommer efter ændring af momsloven pr. 1. janua

 • El-taxier kom helt ind under huden

  Fed musik i højtalerne, effektfuldt blinkende lamper – en af Teslas topmodeller, der begynder at køre selv. Afslutningen på Dansk Taxi Råds ”Spark el-

 • Evaluering af taxiloven

  Transportministeriet  havde i slutningen af november indkaldt en række interessenter til et møde om evaluering af taxiloven. Som det fremgår af stemme

 • Reception

  I anledningen af Oles 60-års fødselsdag, vil det glæde Roskilde Taxas bestyrelse at se kollegaer, samarbejdspartnere og venner af huset til en recepti

 • Ministerbesøg til Spark el-taxi

  Spark el-taxi dæk med efterfølgende taxipolitisk debat Dansk Taxi Råd og Rasmus Prehn (S) inviterer onsdag d. 28.november til Spark el-taxi dæk, de

 • Esbjerg Taxa fik besøg af minister

  I mandags fik Esbjerg Taxa fornemt besøg af minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V), der var på virksomhedsbesøg for at høre mere om taxibra

 • Mintaxi

  Den 1. december skifter Dansk Taxi Råd samarbejdspartner på forsikringsområdet til CE Forsikringsagentur. Forsikringerne vil blive tegnet i Købstædern

 • Evaluering af taxiloven

  Den politiske aftale om modernisering af taxiloven indeholder et selvstændigt punkt om, at taxiloven skal evalueres efter et år, efter tre år og efter

 • Ansøgningsperiode forlænges

  Ansøgningsfristen i fjerde lodtrækning forlænges, idet der i ansøgningsperioden har været tekniske problemer med de ansøgningsskemaer, der anvendes ti

 • Selvkørende taxier

  Et bredt politisk flertal i Folketinget stemte sidste år for transportminister Ole Birk Olesens (LA) lovforslag, der åbner for en forsøgsordning med s

 • Spørgsmål om ventetid på chaufførkort

  Som tidligere beskrevet i Dansk Taxi Råds nyhedsbrev er sagsbehandlingstiden for behandling af ansøgninger til chaufførkort meget lang i øjeblikket. E

 • El-taxier i Holland

  På to dage i november tog repræsentanter fra de københavnske taxiselskaber, Dansk Taxi Råd, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og EON på studietur

 • Pirattaxi står til 35.000 kr. i bøde

  I en færdselsrazzia i Aarhus Vest i fredags røg en 20-årige mand i politiets søgelys, da han kørte rundt i et villakvarter, hvor han kørte ind til et

 • Dispensation kun for førerkort

  I sidste uge skrev Dansk Taxi Råd, at Færdselsstyrelsen har genoptaget frit lejde gældende for alle chaufføransøgninger, således at styrelsen har afta

 • Ombytning af tilladelser

  Færdselsstyrelsen oplever en stor interesse for ombytning af taxitilladelser til tilladelser til erhvervsmæssig persontransport. Når Færdselsstyrelsen

 • Spark el-taxi dæk med efterfølgende taxipolitisk debat

  Regeringen har valgt at tænke transportsektoren aktivt ind i sit klimaudspil, og i den forbindelse skal taxibranchen også bidrage til at nedbringe tra

 • Ærgerlig over manglende fremdrift i sag mod Uber

  Da Magnus Heunicke var transportminister tilbage i 2014 politianmeldte Trafikstyrelsen Uber for at overtræde taxiloven samme dag, som Uber blev lancer

 • Få el-taxier i Norge

  Mens elbilsalget i Danmark nærmest er gået i stå, siden man stoppede med at afgiftsfritage elbiler som tidligere, så bliver Norge fremhævet som et for

 • Samråd om arbejdsmiljø hos taxichauffører

  Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har i dag været i samråd om træthedsproblemer for danske taxichauffører på baggrund af en undersøgelse

 • Provenu fra frikørselsordningen

  Afskaffelsen af frikørselsordningen for taxier blev gennemført i forbindelse med vækstpakken fra juni 2014, hvor et af initiativerne var afskaffelse a

 • Taxier skal køre skolebørn

  Faaborg-Midtfyn Kommune skal spare 1,5 millioner kroner om året på skolebusserne i henhold til Kommunalbestyrelsen vedtagne budget for 2019. Det kan b

 • Bedre mobilitet på landet kræver fleksible løsninger

  Når fru Andersen på 87 år, der bor i det vestlige Thy, skal en tur til fysioterapeut, til frisøren eller besøge sin svigerinde i nabolandsbyen, kan de

 • Ingen tilskud til grøn omstilling

  I tirsdags præsenterede regeringen sit nye klima- og luftudspil ”Sammen om en grønnere fremtid”, der bl.a. indeholder en række initiativer målrettet e

 • Slut med Euroshell kort på Circle K

  Er du vognmænd med et Euroshell tankkort og har brugt det på Circle K stationer, der tidligere var Shell stationer, så sker der ændringer den 1. novem

 • Slut med taxi på Fanø

  I mandags indstillede Fanø Kommune taxidriften. Derfor skal borgerne nu vænne sig til atter en ny busordning med en såkaldt telebus, som kan bestilles

 • Kørselskontorer momsfritaget

  Det er Taxa 4x35, som har bedt Skatterådet om at tage stilling til to forhold omkring kørselskontoret. Det første, som blev spurgt om var: Er de ydels

 • Klimaudspil

  Nu sætter vi kursen. Og sender et klart signal til EU, bilindustrien og resten af verden”. Sådan sagde statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) i sin t

 • Nyt samarbejde på Fyn

  Efter længere tids forhandlinger er et samarbejde mellem Odense Mini Taxi og Taxa Syd en realitet. Det sker efter at det blev stemt igennem som et pun

 • Taxier i landdistrikter

  Selvom mobilitet og transportområdet i disse år er under kraftig forandring, så har taxidækning i landdistrikterne fortsat en betydning. Sådan lød det

 • Kontrolpanel godkendt

  FynBus har igennem længere tid ønsket at etablere et kontrolpanel, der skal medvirke til at udføre kontrol af overholdelsen af FynBus’ arbejdsklausul,

 • Flere danske elbiler

  Klimarådet ser i en ny analyse nærmere på, hvordan ændrede afgifter og tilskud kan få flere eldrevne personbiler ud på de danske veje. Regeringen v

 • Pirattaxichauffør anholdt for misbrug af dankort

  Østjyllands Politi har anholdt en 32-årig mand, som foreløbig er sigtet for at have misbrugt to dankort for samlet cirka 115.000 kroner. Politiet oply

 • Tidligere transportminister afventer sag mod Uber

  Magnus Heunicke (S) har i forlængelse af sidste uges dom, hvor Højesteret valgte at stadfæste dommene over Uber-chauffører for piratkørsel, stillet ju

 • Sagskomplekset mod Ubers chauffører intensiveres

  Efter at Højesteret i sidste uge valgte at stadfæste dommene over Uber-chauffører for piratkørsel og fastholde deres bøder på næsten 700.000 kr., er a

 • Pirattaxi skal betale 50.000 kr. i bøde

  En pirattaxi-chauffør i Nordjylland blev taget på fersk gerning i sin pirattaxa om natten d. 7. april, da han holdt ude på gaden for at kapre en ny ku

 • Hver 6. chauffør kigger på mobilen

  Når erhvervschauffører i lastbiler, varevogne eller personbiler kører på vejene, er det ikke altid, at det er trafikken, der er fokus på. Det viser en

 • Ombytning af tilladelse

  For at få tildelt en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, må en virksomhed ikke have forfalden gæld til det offentlige på over kr. 50.000. R

 • Kæmpebøder stadfæstet

  Uber-chauffører, der kørte for Uber i 2014 og 2015, blev idømt bøder på tilsammen knap 700.000 kr. for ulovlig kørsel og overtrædelse af taxilovgivnin

 • Taxikongres i Køln

  Den ottende taxikongres, som afholdes af International Road Union (IRU), finder sted d. 2. november i Køln. Taxikongressen bliver med deltagelse af ov

 • Status på din kommune

  Som bekendt er kommunernes rolle blevet ændret på en række punkter, som følge af den nye taxilov, hvor kommunerne efter den 1. marts 2018 ikke længere

 • Snarlig afklaring af moms på kørselskontorer

  Skatteministeren har i et svar til Skatteudvalget orienteret om, at Skatterådet skal tage stilling til, hvorvidt både kørselskontorer og taxivognmænd

 • Nye energi- og miljøklassekrav til taxier

  Fra og med den 1. september 2018 skal nyregistrerede biler, der sælges i EU, have deres brændstofforbrug målt efter en ny beregningsmetode - WLTP-meto

 • Tredje lodtrækning gennemført

  Færdselsstyrelsen foretog i sidste uge lodtrækning i 3. ansøgningsrunde om tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring. Lodtrækningen omfattede 15

 • Ring direkte til din taxi

  Flere ærøboere har henover sommeren klaget over, at det er svært at komme igennem til Taxa Syd og dermed bestille en taxi - særligt i weekenderne, hvo

 • Frit lejde ophæves

  I foråret meddelte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at pga. det store antal ansøgere til udstedelse af chaufførkort og dermed en lang sagsbehandlings

 • Kollektiv Trafik Konference

  Den står på oplæg, indspark og debat om kollektiv trafik, når TØF inviterer til konference den 8. og 9. oktober i Korsør. På konferencen er der muligh

 • Rejseplanen udvider med taxi i Kbh

  Samkørsel, delebiler, taxi og delecykler skal være en del af Rejseplanens nye app, MinRejseplan, der går i luften 1. september i København. Tjenest

 • Tilladelse i selskabsform

  Muligheden for at drive sin taxiforretning i selskabsform gælder også for eksisterende vognmænd, der ønsker at ombytte sin nuværende taxitilladelse ti

 • ”Taxilance”

  Der er pres på ambulancerne i Region Hovedstaden, hvor antallet af akutte udrykninger på 5 år steget med 39 procent. Det går ud over den tid, det tage

 • Taxiservice

  En af deltagerne i Dansk Taxi Råds Taxipanel, der består af repræsentanter fra taxibranchen, som i kort form reflekterer over forskellige temaer, er M

 • Utryghed på skoleveje

  Hver fjerde forældre er utryg ved at lade deres barn transportere sig selv til og fra skole. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har gennemført

 • Landtaxier sikres

  25 jyske taxivognmænd med tilsammen 60 taxier har meldt sig ind i Dantaxi 4x48. Dermed er taxidriften sikret i flere mindre bysamfund. Dantaxi 4x48 ud

 • Regler om ID

  I forbindelse med grænsekontrollen til Sverige, har der være meget fokus på, at taxichaufførerne skal sikre sig, at kunderne i taxien har lovlige indr

 • Underleverandører

  I forbindelse med flexkørsel anvender vognmænd ofte underleverandører i det omfang de finder det nødvendigt, men jf. de gældende udbudsregler kan traf

 • New York bremser Uber

  New York sætter en stopper for Uber og andre kørselstjenesters udvikling i byen, da bystyret i New York har besluttet, at der det næste år ikke bliver

 • Gældende praksis

  Dansk Taxi Råd har på det seneste fået et par spørgsmål omkring status vedr. forvaltning af reglerne i den nye taxilov. Læs svarene nedenfor: 1: Hv

 • Overblik over tilsynsforpligtelsen

  Styrelsen har overtaget tilsynsforpligtelsen fra følgende kommuner: Taxinævnet i Region Hovedstaden Kommuner, der ikke har overdraget tilsynsfor

 • 3. ansøgningsrunde

  Den tredje lodtrækning om tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring forventes at finde sted den 31. august 2018, hvor der kan ansøges om tillade

 • Uber vinder sag i London

  Sidste år besluttede den britiske myndighed Transport for London (TFL), at Uber ikke skulle have en licens på fem år, da der var utilstrækkelig kontro

 • Helsingør vil spare på Flextur

  Det synes overvejende sandsynligt, at borgerene i Helsingør Kommune kan se frem til allerede pr. 1. oktober i år at skulle betale væsentligt mere for

 • Svar til forretningslimousiner

  Brancheforeningen for forretningslimousiner i Danmark sendte helt tilbage i april måned en henvendelse til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget, hvo

 • Ny forening er en realitet

  I går var der indkaldt til ekstraordinært årsmøde i Danske Busvognmænd for foreningens medlemmer. Hovedformålet var at ændre Danske Busvognmænds vedtæ

 • Danskerne vil dele taxiture

  Fra 2007 til 2017 er bestanden af køretøjer i Danmark steget fra cirka 2 millioner til næsten 2,5 millioner, viser tal fra Danmarks Statistik, mens be

 • Dansk Taxi Råd i debat med Uber

  Uber kom meget tæt på en undskyldning på et debatmøde på Folkemødet, og så alligevel ikke helt. Minister Ole Birk Olesen påpegede, at Uber i 2017 havd

 • Rapport kortlægger mindstepriser

  Hos Dansk Taxi Råd har man længe advaret mod lave bud på kørselsopgaver. Det samme har Transportgruppen i 3F, som organiserer cirka 51.000 medlemmer.

 • Forbud mod dieselbiler

  En domstol i Tyskland har allerede afgjort, at flere byer i Tyskland kan forbyde dieselbiler. Og Københavns veje kan også blive omfattet af en dieself

 • Endnu en taxifører vinder pris

  Det er ikke mere end et par uger siden, at Max i vogn 242 fra Aarhus Taxa blev hædret som ”Årets LykkeBringer” af foreningen LykkeLiga, men nu er endn

 • Tilgængelighed målrettet turister

  Tilgængeligheden til den kollektive transport er vigtig for de turister, der besøger Danmark. Men turister i Danmark har blandt andet problemer med at

 • Anden lodtrækning gennemført

  Der var mildest talt stor rift om de 150 tilaldelser efter den nye taxilov, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udtrak i går d.6. juni, hvor 3.049

 • DTR i debat på Folkemødet

  Ny taxilov - galt eller genialt? Det er den overskrift, der sætter rammerne for debatten på dette års folkemøde, hvor HORESTA indbyder til debat omkri

 • Pirattaxier slog til mod festivalgæster

  Mindst et tilfælde af røveri samt flere tilfælde af tyveri/eller svindel medførte, at flere festivalgæster under Skive Festival mistede titusindvis af

 • Dantaxi 4x48 er sat til salg

  Ved en generalforsamling i april blev vognmændene, der alle ejer en del af landets største taxiselskab, Dantaxi 4x48, enige om, at et nyt ejerskab er

 • Lodtrækning udsat

  I ansøgningsperioden har der været et teknisk nedbrud i betalingssystemet i den eksterne selvbetjeningsplatform, der håndterer ansøgningerne om at del

 • Persondataforordningen

  Persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj og gælder for alle virksomheder inkl. taxivognmænd og bestillingskontor. Hvis man ikke er kommet i g

 • Taxichauffør blev ”Årets LykkeBringer”

  I tirsdags stod en flok taknemmelige forældre, glade børn og den tidligere håndboldlandsholdsspiller Rikke Nielsen klar til at overraske Max i vogn 24

 • Uber vil tilbage

  Uber trak sig ud af Danmark i foråret 2017 efter store protester mod selskabet, men nu vil Uber vende tilbage til Danmark. I den forbindelse har Uber

 • MinRejseplan blandt 100 klimainitiativer

  NTs (Nordjyllands Trafikselskabs) nye rejseplanlægger MinRejseplan, der bl.a. inkluderer taxi- og samkørselsordninger, bliver fremhævet som en af de 1

 • Notat til Skatteudvalget

  Forud for den videre behandling i Folketinget af L 237, som bl.a. indeholder fjernelse af momsfritagelse for bestillingskontorer, har Dansk Taxi Råd h

 • Forskudsopgørelse fra Praktikplads

  Er du en af de taxivognmænd, der har modtaget en forskudsopgørelse vedr. Praktikplads AUD, så skyldes det, at du har indberettet ATP-bidrag i 2017. Du

 • Kerteminde Kommune udbyder selv flex-kørsel

  Som den næstsidste kommune på Fyn har Kerteminde Kommune netop valgt at tilslutte sig de øvrige fynske kommuner (med undtagelse af Nordfyns Kommune) v

 • Førerhundes 'taxistatus' uafklaret

  Blinde og svagtseende skal fortsat kunne have førerhund med i en taxi, hvis det står til Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, der er ut

 • Dantaxi 4x48 i MinRejseplan

  NT (Nordjyllands trafikselskab) lancerede app'en MinRejseplan i denne uge, der på lidt længere sigt er tænkt som en afløser for den landsdækkende "Rej

 • Afskedsreception for John Lindbom d.25. maj

  John Lindbom blev valgt som formand i 2003 for den dengang nye forening Dansk Taxi Råd, der var en fusion mellem flere taxiforeninger. Efter 15 år på

 • L 237 1.behandlet i Folketinget

  L 237, som bl.a. indeholder fjernelse af momsfritagelse for bestillingskontorer, er blevet fremsat i Folketinget. Lovforslagets 1. behandling bar præg

 • Taxibranchen en del af ”MaaS”

  Ny analyse viser, at digitale løsninger på fx mobiltelefoner, hvor offentlige og kommercielle transportformer og -services forbindes i én samlet app-l

 • Farvel til John

  John Lindbom har siddet på formandsposten siden dannelsen af Dansk Taxi Råd i 2003. I sin beretning huskede John tilbage til 1997, hvor taxiloven deng

 • Lovforslag fjerner momsfritagelse

  Lovforslaget om ændring af momsloven, der kan betyde, at momsfritagelsen for bestillingskontorer ophører, er blevet fremsat i Folketinget af skattemin

 • Sydtrafik vil have arbejdsklausuler

  Sydtrafik følger nu trop efter Midttrafik, der i sidste måned valgte at indføre arbejdsklausuler. Dette sker på baggrund af at ændringen i taxiloven p

 • Dansk Taxi Råd får ny formand

  Dansk Taxi Råds bestyrelse har konstitueret sig med ny formand, da John Lindbom har valgt at stoppe efter 15 år på formandsposten. En enig bestyrelse

 • Fusion med Danske Busvognmænd stemt igennem

  Fusionen mellem Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd blev vedtaget på Dansk Taxi Råds årlige generalforsamling den 4. maj, der vanen tro blev afholdt

 • S: Førerhunde skal kunne medtages

  Blinde og svagtseende skal fortsat kunne have førerhund med i en taxi. Sådan lyder udmeldingen fra Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn,

 • Arbejdsklausuler virker

  Nordjyllands Trafikselskabs brug af arbejdsklausuler, i forbindelse med udbud af Flextrafik, trådte i kraft helt tilbage i august 2016. Arbejdsklausul

 • Vi ses i Vejle

  På fredag den 4. maj mødes taxibranchen til den årlige generalforsamling i Dansk Taxi Råd. Generalforsamlingen afholdes på Munkebjerg Hotel i Vejle, h

 • Fanø Taxa er lukket

  Fanø Taxa stoppede kørslen på Fanø den 27. april. Fanø Kommune har derfor været tvungent til at finde en hurtig løsning. Her er Esbjerg Taxa trådt til

    

Læs også

Nye energi- og miljøklassekrav til taxier
Nye energi- og miljøklassekravene til taxier m.v. træder i kraft 1. januar 2019
Læs mere
Forudindtaget kampagnejournalistik
B.T.s kampagneserie om taxibranchen får hårde ord med på vejen af Dansk Taxi Råd
Læs mere
Farvel og på gensyn
Dansk Taxi Råd bliver til Dansk PersonTransport ved årsskiftet
Læs mere

Kontakt
Dansk Taxi Råds administration 
Valhøjs Allé 126  
2610 Rødovre

Tlf.: 38 77 78 90  
Fax: 38 71 78 91 
E-mail: dtr@taxi.dk

Følg os
 

Tilmeld nyhedsbrev


Accepter cookies

taxi.dk bruger cookies til statistik og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Klikker du på et link på vores website, accepterer du samtidig cookies fra taxi.dk

Accepter